Talentia Human Capital Management

Recruitment1

Το Talentia HCM είναι ένα υπερσύγχρονο σύστημα λογισμικού Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Αναπτύχθηκε και συνεχίζει να εξελίσσεται συνεχώς από τη Γαλλική εταιρεία Talentia Software και αποτελεί μια από τις κορυφαίες λύσεις λογισμικού Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε Διεθνές επίπεδο.

Το Talentia HCM έχει ενσωματωμένα όλα τα σύγχρονα εργαλεία λογισμικού τα οποία βασίζονται στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης του HR. Είναι πολύγλωσσο, υποστηρίζει πλήρως και την Ελληνική γλώσσα και διασυνδέεται με τα συστήματα Ωρομέτρησης και Μισθοδοσίας που διαθέτει η Atermon Systems.

Συνεργαζόμενοι στενά με την Talentia Software είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ολοκληρωμένες λύσεις HRMS οι οποίες μπορούν επίσης να συμπεριλαμβάνουν ολοκληρωμένες λύσεις Ωρομέτρησης και Μισθοδοσίας.

Ένα λογισμικό HR που συνδέει τους ανθρώπους και σας βοηθά να επαναπροσδιορίσετε τον τρόπο που εργάζεστε

PEOΗ υποενότητα People του Talentia HCM είναι μια ισχυρή λύση λογισμικού HR, το οποίο συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τις θέσεις και τους εργαζόμενους και παρέχει ανεκτίμητη ευφυία στο HR. Είναι ένα ευέλικτο και εύκολο στη χρήση σύστημα πληροφοριών HR (HRIS), που συνδυάζει την ολοκληρωμένη λειτουργικότητα για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με εύκολο στη χρήση περιβάλλον self-service για τον υπάλληλο και τον προϊστάμενο. Παρέχει ενσωματωμένη δυνατότητα δημιουργίας ροών εργασιών και διαδικασιών εξορθολογισμού. Βελτιώνει την παραγωγή των αποτελεσμάτων, δίνοντας στους επαγγελματίες του HR τη διορατικότητα που χρειάζονται για να λαμβάνουν επικαιροποιημένες αποφάσεις.

Το Talentia HCM σας βοηθά να διαχειριστείτε καλύτερα και να παρακινήσετε τους εργαζομένους σας:

 • Διαχειριζόμενοι όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την ομαλή λειτουργία των καθημερινών διαδικασιών HR
 • Βελτιώνοντας την παροχής υπηρεσιών προς τους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους σε όλο το εύρος του οργανισμού, μέσω ενός εύκολου στη χρήση περιβάλλοντος self-service
 • Αυξάνοντας την παραγωγικότητα, βοηθώντας τους εργαζόμενους να διαχειριστούν ενεργά τις αρμοδιότητες τους μέσω κοινοποιήσεων και ειδοποιήσεων
 • Παρέχοντας ζωτικής σημασίας επιχειρηματική ευφυία στην καθοδήγηση των βασικών πρωτοβουλιών σε θέματα HR

Ξεκλειδώστε την αξία των εργαζομένων σας με το λογισμικό αξιολόγησης της απόδοσης

Performance-320x240Το Talentia HCM Performance είναι ένα ευέλικτο σύστημα λογισμικού διαχείρισης αξιολογήσεων των εργαζομένων, που εκμεταλλεύεται το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες ροών εργασιών, προκειμένου να εξορθολογίσει και να βελτιώσει το σύνολο της διαδικασίας αξιολόγησης, από τον καθορισμό και τη συμφωνία των στόχων απόδοσης και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης, μέχρι και διαχείριση των αξιολογήσεων των εργαζομένων και τη επισκόπηση της απόδοσής τους.

Η υποενότητα αξιολογήσεων του Talentia HCM έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει με τις διαδικασίες που ήδη έχετε εφαρμόσει για τη διαχείριση των αξιολογήσεων και για να αντανακλά τον τρόπο που θέλετε να εργάζεστε. Επιτρέπει τόσο τη μέτρηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων όσο και των στόχων εσόδου, και μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να υποστηρίζει απλές, μεμονωμένες αξιολογήσεις εργαζομένων, καθώς και τη συνεχή διαδικασία διαχείρισης των αξιολογήσεων με πολλαπλά στάδια εκτέλεσης.

Το Talentia HCM Performance είναι αποτελεσματικό:

 • Kαθιστώντας τη διαχείριση των αξιολογήσεων πιο εύκολη και πιο διαφανή
 • Bοηθώντας στην ευθυγράμμιση των ατομικών και των ομαδικών στόχων με το σύνολο των στόχων του οργανισμού
 • Eνθαρρύνοντας την λογοδοσία και τη συνέπεια
 • Παρέχοντας επιχειρηματική ευφυία προκειμένου να καθοδηγήσει τις ευρύτερες αποφάσεις για θέματα HR, όπως: οι αμοιβές, η διαδοχή και η καριέρα, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη

Εντοπίστε και προσλάβετε τα καλύτερα ταλέντα

Recruitment1Οι προσλήψεις είναι μια κρίσιμη δραστηριότητα για κάθε οργανισμό. Οι εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να συγκεντρώσουν, να διαχειριστούν και να απαντήσουν σε ένα ολοένα και αυξανόμενο όγκο βιογραφικών. Πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν εσωτερικές και εξωτερικές πηγές ταλέντων ώστε να βρουν τον ιδανικό υποψήφιο για κάθε κενή θέση. Και όπου οι ιδιαίτερες δεξιότητες είναι σε έλλειψη, θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν πολύ πιο γρήγορα από ποτέ για να εξασφαλίσουν τους καλύτερους συνεργάτες.

Το λογισμικό της Talentia για τη διαχείριση των προσλήψεων έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε το σύνολο της διαδικασίας προσλήψεων. Εκσυγχρονίζει και επιταχύνει όλες τις διοικητικές δραστηριότητες που συνδέονται με την πρόσληψη – από τις προδιαγραφές και τη δημοσιοποίηση των κενών θέσεων εργασίας, μέχρι και τη διαχείριση των βιογραφικών και την οργάνωση των συνεντεύξεων και της διαδικασίας επιλογής.

Δεδομένου ότι μπορείτε να διαχειριστείτε το σύνολο των διαδικασιών προσλήψεων μέσα από ένα ενιαίο σύστημα, είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσετε και τις σχετικές αναφορές σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα των κύκλων προσλήψεων που διαχειρίζεστε.

Θα είστε σε θέση να παρακολουθείτε τις κενές θέσεις και ποιοι κάνουν αίτηση για αυτές και να αναλύσετε τα κόστη πρόσληψης, τους δείκτες χρόνου ανά πρόσληψη και αιτήσεων ανά πρόσληψη, καθώς και άλλες βασικές πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορείτε να υπολογίσετε την δική σας απόδοση ή εκείνη των προμηθευτών σας.

Το Talentia HCM Recruitment απλοποιεί τη διαδικασία προσλήψεων:

 • Παρέχοντας μια ενιαία, ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόσληψη
 • Επιτρέποντας την ανάρτηση κενών θέσεων εργασίας σε εσωτερικές ή εξωτερικές ιστοσελίδες
 • Κάνοντας ευκολότερη τη διαχείρισή των αιτήσεων
 • Παρέχοντας ισχυρές δυνατότητες αναλύσεων που βοηθούν στον προσδιορισμό των καταλληλότερων υποψηφίων
 • Επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε την πρόοδο των μεμονωμένων υποψηφίων, καθώς και την ολοκλήρωση των κύκλων προσλήψεων που εκτελείτε

Ευέλικτο λογισμικό για την ευθυγράμμιση και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης

TrainingΗ υποενότητα διαχείρισης της Εκπαίδευσης του Talentia HCM, σας επιτρέπει να εντοπίζετε εύκολα τις αναπτυξιακές ανάγκες των υπαλλήλων σας (στο πλαίσιο τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών απαιτήσεων) και να συνδέσετε αυτές τις ανάγκες με τις κατάλληλες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Επιπλέον σας παρέχει εργαλεία για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων εκπαίδευσης.

Το Talentia HCM σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ενημερωμένη βιβλιοθήκη των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων με τις σχετικές περιγραφές και απαιτήσεις, τη διαθεσιμότητα, τις ημερομηνίες, το κόστος και άλλες σχετικές πληροφορίες. Μόλις αναγνωριστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορούν άμεσα να προταθούν οι κατάλληλες δραστηριότητες ανάπτυξης. Το Talentia HCM Training χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από έργα και αναθέσεις μέχρι και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Λόγω της κεντρικής διαχείρισης των δεδομένων, είναι πολύ πιο εύκολο να παρακολουθείτε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την εταιρεία. Θα είστε σε θέση να εξετάσετε τα σχέδια προσωπικής ανάπτυξης για να δείτε ποιες δραστηριότητες έχουν ολοκληρωθεί, και ποιες είναι σε εκκρεμότητα ή έχουν αποτύχει, έτσι ώστε να μπορείτε να λάβετε διορθωτικά μέτρα, εάν είναι απαραίτητο. Έτσι θα είστε σε θέση να δείτε ποιες δραστηριότητες είναι οι πιο δημοφιλείς, ποιες χρησιμοποιούνται σπάνια και που ξοδεύεται ο προϋπολογισμός εκπαίδευσης.

Η υποενότητα διαχείρισης της Εκπαίδευσης του Talentia HCM επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των εργαζομένων:

 • Εντοπίζοντας με ευκολία τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις εκπαίδευσης
 • Bοηθώντας να ευθυγραμμιστούν οι αναπτυξιακές ανάγκες με τις κατάλληλες δραστηριότητες ανάπτυξης
 • Kαταγράφοντας τα σχέδια ανάπτυξης και σχετικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να μπορέσετε να τα διαχειριστείτε και να τα παρακολουθείτε
 • Mειώνοντας τα γενικά διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με τη διαχείριση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, αφήνοντας σας περισσότερο χρόνο να επικεντρωθείτε στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων

Λογισμικό σχεδιασμού διαδοχής που σας βοηθά να δημιουργήσετε και να διατηρήσετε ένα πλεονέκτημα σε ανταγωνιστικά ταλέντα

Succession-and-CareerΤο λογισμικό σχεδιασμού Διαδοχής της Talentia είναι ένα μοναδικά πανίσχυρο σύστημα για τη διαχείριση της διαδοχής και της καριέρας. Ευέλικτο και εύκολο στη χρήση λογισμικό που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποστήριξη αποτελεσματικού σχεδιασμού διαδοχής και την εξέλιξη της καριέρας. Παρέχει συνεπή άποψη των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, της απόδοσης και των φιλοδοξιών των εργαζομένων σας σε όλο το εύρος του οργανισμού και παράλληλα παρέχει τα εργαλεία και τις δυνατότητες ανάλυσης που χρειάζεστε για να λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό της διαδοχής και την εξέλιξη της καριέρας στο πλαίσιο των αναγκών της επιχείρησής σας.

Η υποενότητα Καριέρας & Διαδοχής του Talentia HCM αντικατοπτρίζει την εμπειρία πολλών ετών εργασίας στο πλάι κάποιων από τους πλέον γνωστούς και απαιτητικούς οργανισμούς στην πρώτη γραμμή των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης ταλέντων. Σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να αναπτύξετε τόσο διαδόχους για τα υψηλά κλιμάκια του οργανισμού, όσο και για να διαχειριστείτε τις ευρύτερες πηγές ταλέντων. Το Talentia HCM παρέχει το βάθος και το εύρος της λειτουργικότητας που απαιτεί το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Και, επειδή κάθε οργανισμός έχει μοναδικές απαιτήσεις, το λογισμικό μας υποδεικνύει όχι μόνο τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά σας παρέχει επιπρόσθετα ένα πλαίσιο που μπορείτε να αξιοποιήσετε για να ταιριάξει στις ακριβείς ανάγκες σας.

Η υποενότητα Καριέρας & Διαδοχής του Talentia HCM δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ταλέντων:

 • Επιτρέποντάς σας να παρακολουθείτε και να διαχειριστείτε το ταλέντο σε όλο το εύρος του οργανισμού σας
 • Βοηθώντας σας να δημιουργήσετε ευέλικτα πλάνα διαδοχής και πηγές ταλέντων που υποστηρίζουν δυναμικές επιχειρηματικές ανάγκες
 • Τονίζοντας τα κενά και τους πιθανούς κινδύνους στα σχέδια διαδοχής σας και στις πηγές ταλέντων, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε πώς να τα χειριστείτε
 • Επιτρέποντας της ευθυγράμμιση των πλάνων καριέρας με τις φιλοδοξίες των υπαλλήλων σας καθώς και με τις ανάγκες της επιχείρησής σας
 • Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή από τους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους
 • Παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την ενημέρωση άλλων κρίσιμων δραστηριοτήτων HR, όπως η πρόσληψη και ανάπτυξη

Ενισχύστε τον οργανισμό σας με προηγμένες δυνατότητες αναφορών

Reporting-and-Analytics1Η αποτελεσματική διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου ενός οργανισμού βασίζεται στην δυνατότητα πρόσβασης, ανάλυσης και επικοινωνίας των δεδομένων HR. Τα προϊόντα μας προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες προηγμένων αναλύσεων και αναφορών, διασφαλίζοντας ότι τα ανώτερα στελέχη, οι επαγγελματίες του HR και οι προϊστάμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν μια πραγματική, τρέχουσα εικόνα για τα ζητήματα που τους αφορούν.

Στα προϊόντα μας έχει ενσωματωθεί η κορυφαία τεχνολογία επιχειρηματικής ευφυίας των Business Objects. Αυτό σημαίνει ότι επωφελείστε από μια αποδεδειγμένη web-based λύση εκπόνησης αναφορών που προσφέρει τεράστια ευελιξία και βάθος λειτουργικότητας.

Κάθε υπάλληλος, με την κατάλληλη άδεια, μπορεί να δημιουργήσει αναφορές από τον υπολογιστή του. Οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού σε όλο το εύρος της επιχείρησης έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων HR. Οι προϊστάμενοι μπορούν εύκολα να ανακτήσουν και να αναλύσουν τα δεδομένα για τις ομάδες τους, και να κοιτάξουν τις πληροφορίες από διάφορες προοπτικές – ικανότητες, απόδοση, διατήρηση, κλπ. Θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα βασικά ζητήματα πιο εύκολα και να παίρνουν καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις. Η ισχυρή ασφάλεια διατηρεί τα εμπιστευτικά δεδομένα ασφαλή, ενώ το περιβάλλον χρήστη διασφαλίζει ότι οι χρήστες μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται (και έχουν άδεια).

Η υποενότητα Αναφορών του Talentia HCM βελτιώνει τις επιδόσεις των επιχειρήσεων:

 • Παρέχοντας πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στις πληροφορίες ανθρώπινου κεφαλαίου
 • Απεικονίζοντας πολύτιμα δεδομένα HR σε διαδραστικούς πίνακες
 • Παρέχοντας πληροφορίες που είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των χρηστών και των ομάδων μέσα στην εταιρεία σας
 • Βοηθώντας τα ανώτερα στελέχη, τους επαγγελματίες του HR και τους προϊσταμένους να παίρνουν καλά τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με κρίσιμα θέματα ανθρώπινου δυναμικού

Εξορθολογήστε την διαδικασία αξιολογήσεων 360

survey-e1424096894633H δυνατότητα αξιολόγησης 360 είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη Διοίκηση. Παρέχει μια ευρύτερη και πιο ισορροπημένη εικόνα σε ότι αφορά τις δεξιότητες, ικανότητες, την απόδοση και παρακίνηση των εργαζομένων του οργανισμού, με δεδομένα που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους μέσα σε αυτόν.

Οι επαγγελματίες του ΗR μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν ερωτηματολόγια στο πλαίσιο του 360 feedback χρησιμοποιώντας:

 • Έξυπνες οθόνες που καθοδηγούν τον διαχειριστή σε όλη τη διαδικασία
 • Σύνδεση ερωτήσεων με τις δεξιότητες που αναφέρονται στο σύστημα Talentia HCM
 • Επιλογή ερωτήσεων από βιβλιοθήκη προσαρμοσμένων ερωτήσεων ή δημιουργία ερωτήσεων από την αρχή
 • Χρήση λιστών ή ελεύθερου κειμενου για τις απαντήσεις. Τα ερωτήματα μπορούν να ρυθμιστούν ως προαιρετικά ή απαιτούμενα

Υποστήριξη Οργανωτικού Σχεδιασμού

Talent-ManagementΗ υποενότητα Οργανογραμμάτων του Talentia HCM παράγει αυτόματα πλούσια σε πληροφορίες, επεξηγηματικά και δυναμικά οργανογράμματα και εταιρικούς καταλόγους από τα δεδομένα HR σας.

Τα οργανογράμματα του Talentia HCM θα σας βοηθήσουν :

 • Να διερευνήσετε το καλύτερο σχέδιο για τον οργανισμό σας και να σχεδιάσετε διάφορα σενάρια
 • Να υποστηρίξετε onboarding δείχνοντας νέους υπαλλήλους που ταιριάζουν στην οργάνωση
 • να προσδιορίσετε βασικούς υπαλλήλους για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό διαδοχής
 • Να εξοπλίσετε την ομάδα του HR με την ικανότητα να βρουν ανθρώπους με τις επιθυμητές δεξιότητες και την εμπειρία εύκολα
 • Να υποστηρίξετε την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα τους επιτρέποντας να εντοπιστούν πιο γρήγορα οι εναλλακτικές επαφές όταν οι κυριότεροι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων απουσιάζουν

Μάθετε περισσότερα πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους: