ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και υποστήριξη ενός πληροφοριακού συστήματος είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική εργασία.

Στην Atermon Systems διαθέτουμε την τεχνογνωσία και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό για την πλήρη υλοποίηση και υποστήριξη κάθε έργου που αναλαμβάνουμε, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Αποβλέποντας στην συνεχή ικανοποίηση των πελατών μας φροντίζουμε να τους επιστρέφουμε πολλαπλά την επενδυσή τους μέσα από τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκατεστημένων συστημάτων καθώς και την άμεση ανταποκρισή μας σε κάθε ανάγκη τους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίζονται σε διακριτούς τομείς που είναι οι εξής:

Σε στενή συνεργασία με τον πελάτη αναλύουμε τις ανάγκες του και προτείνουμε τη βέλτιστη λύση για κάλυψη των αναγκών αυτών στα απαιτούμενα πλαίσια χρόνου υλοποίησης και κόστους.

Υλοποιούμε, εγκαθιστούμε και παραδίδουμε κάθε λύση σε πλήρη λειτουργία, με απόλυτο σεβασμό στους συμφωνημένους όρους.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης στους πελάτες της κατά την αρχική εγκατάσταση των συστημάτων αλλά και μέσα από άμεσες και ευέλικτες διαδικασίες after sales support.

Διοργανώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σε θέματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μισθοδοσίας, Εργατικής Νομοθεσίας καθώς και σε θέματα Οργάνωσης και Ασφαλείας.

Οι εισηγητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι από τις πιο καταξιωμένους της αγοράς και διαθέτουν πάντα εκτός από το απαρραίτητο ακαδημαϊκό και επιστημονικό υπόβαθρο και μεγάλη εμπειρία από την πολύχρονη απασχολησή τους στο αντικειμενό τους στην πραγματική οικονομία.

Η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εταιρικής φιλοσοφίας μας. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας κάθε συστήματος που έχουμε εγκαταστήσει είναι για μας θέμα άμεσης προτεραιότητας.

Διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία κάθε λύσης με δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις βλαβών μέσα σε λίγες ώρες.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχουμε είναι:

  1. Τηλεφωνική υποστήριξη
  2. Τηλε-Υποστήριξη
  3. Επιτόπου επέμβαση εντός λίγων ωρών
  4. Προληπτικός έλεγχος και service
  5. Αναβάθμιση λογισμικού
  6. Κάλυψη ειδικών απαιτήσεων
ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ