Soyal Access. Σύχρονο, αξιόπιστο και πολύ οικονομικό

eady-timeTo σύστημα access control της εταιρείας Soyal είναι ένα σύχρονο, αξιόπιστο και πολύ οικονομικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης.

Το σύστημα access control της εταιρείας Soyal μπορεί να εγκατασταθεί για να καλύψει τις ανάγκες ασφαλείας μιας πολύ μικρής  εγκατάστασης με ένα σημείο ελέγχου πρόσβασης αλλά και μιας μεσαίου μεγέθους εγκατάστασης με πολλές δεκάδες σημεία ελέγχου όπως πόρτες, μπάρες οχημάτων, τουρνικέ κλπ.

Το λογισμικό του συστήματος επιτρέπει μέσω δικτύου την κεντρική διαχείριση εγκαταστάσεων γεωγραφικά διεσπαρμένων.

Το λογισμικό του συστήματος Access Control Soyal λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και είναι πολύ φιλικό στη χρήση.

Η Atermon Systems A.E. διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση συστημάτων access control της Soyal. Η Atermon έχει υλοποιήσει επιτυχώς πάρα πολλές  εγκαταστάσεις με το σύστημα Soyal το οποίο είναι μια πολύ καλή και πολύ οικονομική επιλογή για μικρού και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις όπου το ζητούμενο είναι η αξιοπιστία στις βασικές λειτουργίες του access control.

Το σύστημα Soyal access control αποτελείται:

1. Από τους αναγνώστες Access Control. Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα αναγνωστών ικανή να καλύψει οποιεσδήποτε ανάγκες όπως:

 • Αναγνωστες RFID εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
 • Αναγνώστες με συνδυασμό RFID και πληκτρολογίου
 • Αναγνώστες βιομετρικοί δακτυλικού αποτυπώματος
 • Αναγνώστες αντιβανδαλιστικοί

4. Από τους ειδικούς ελεγκτές Access Control.

Οι Ελεγκτές του συστήματος Soyal access control είναι ολοκληρωμένες συσκευές ελέγχου οι οποίες αποτελούν τον ενδιάμεσο μεταξύ των αναγνωστών Access Control και του λογισμικού. Κάθε ελεγκτής ανάλογα με τον τύπο του ελέγχει από ένα έως 16  αναγνώστες Access Control. Σε κάθε ελεγκτή  μεταφέρεται αυτόματα από το λογισμικό οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα Access rights (δικαιώματα & περιορισμοί πρόσβασης) που αφορούν κάθε αναγνώστη Access Control τον οποίο ελέγχει.

Οι ελεγκτές είναι αυτόνομες μονάδες και φροντίζουν για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ακόμη και σε περίπτωσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει επικοινωνία με το λογισμικό του συστήματος.

3. Από το λογισμικότου συστήματος.

Το λογισμικό του συστήματος Soyal διαθέτει όλες τις βασικές λειτουργίες ενός σύγχρονου συστήματος access control είναι εξαιρετικά αξιόπιστο και πολύ φιλικό στη χρήση.

Το λογισμικό του συστήματος Access Control Soyal λειτουργεί σε περιβάλλον Windows.

4. Από τις ταυτότητες proximity σε μορφή κάρτας ή μπρελόκ.

Οι αναγνωστες του συστήματος Soyal access μπορούν να αναγνωρίσουν τους πιό δημοφιλείς τύπους ταυτοτήτων RFID proximity όπως 125 Khz και Mifare.

Το λογισμικό του συστήματος εγκαθίσταται σε ένα Server μαζί με όλα τα υπολοιπα εργαλεία λογισμικού που απαιτεί κάθε εγκατάσταση.

Οι αναγνώστες Access Control τοποθετούνται και συνδέονται με τις ηλεκτρικές κλειδαριές των θυρών που θα ελέγχουν. Οι αναγνώστες μπορούν επίσης να συνδεθουν απ΄ευθείας και με συστήματα Τουρνικέ (turnstiles), μπάρες ελέγχου πρόσβασης οχημάτων, πόρτες ασφαλείας κλπ. Στη συνέχεια συνδέονται καλωδιακά στους αντίστοιχους ελεγκτές.

Οι ελεγκτές συνδέονται με το λογισμικό του συστήματος μέσω δικτύου (Ethernet TCP/IP) ή με σειριακή επικοινωνία RS-485.

Η επόμενη φάση μετά την εγκατάσταση Hardware και του software είναι η καταχώρηση στο λογισμικό των στοιχείων του προσωπικού, η καταχώρηση των δικαιωμάτων και περιορισμών πρόσβασης για κάθε άτομο και για κάθε θύρα που ελέγεται από το σύστημα και η παραμετροποίηση του λογισμικού ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές το σύστημα είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος η πρόσβαση στους ελεγχόμενους χώρους μπορεί να γίνει μόνο με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί με τη χρήση του συστήματος Soyal access.

Οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες για να εισέλθουν στους ελεγχόμενους χώρους θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις ειδικές ταυτότητες proximity (κάρτες ή μπρελόκ) μόνες τους ή σε συνδυασμό με χρήση πληκτρολογίου. Εάν η εγκατάσταση το απαιτεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της πρόσβασης και τα ειδικά βιομετρικά τερματικά τα οποία προσφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας σε ότι αφορά την ταυτοποίηση ατόμων.

Καθε προσπάθεια Εισόδου στους ελεγχόμενους από το σύστημα χώρους ελέγχεται αυτόματα από τον αντίστοιχο ελεγκτή. Εάν είναι επιτρεπτή η είσοδος στο άτομο που επιχειρεί την πρόσβαση τότε το σύστημα απελευθερώνει την αντίστοιχη πόρτα ή τουρνικέ επιτρέποντας την είσοδο ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται η κίνηση αυτή στην μνήμη του Ελεγκτή. Σε διαφορετική περίπτωση o αναγνώστης Access Control δίνει ηχητικό και οπτικό σήμα μη επιτρεπτής κίνησης, καταγράφεται η προσπάθεια εισόδου στη μνήμη του ελεγκτή, ενώ το σύστημα μπορεί να δώσει και μήνυμα συναγερμού εάν έχει εκ των προτέρων προγραμματισθεί ωστε να λειτουργεί με τον τρόπο αυτό στις περιπτώσεις αυτές.

To σύστημα Soyal access είναι απαραίτητο οπουδήποτε υπάρχει η ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση. Μερικές κατηγορίες επιχειρήσεων & Οργανισμών που το χρειάζονται είναι οι κάτωθι:

 • Γραφεία επιχειρήσεων
 • Χώροι αρχείων
 • Computer rooms
 • Αποθήκες
 • Εργαστήρια
 • Τράπεζες
 • Νοσοκομεία
 • Αεροδρόμια
 • Πλοία
 • Λέσχες, club κλπ.
 • Στρατιωτικές εγκαταστάσεις