Συστήματα τουρνικέ (turnstiles)

Τα συστήματα τουρνικέ (turnstiles) είναι μηχανισμοί οι οποίοι σε συνδυασμό με τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης (access control) διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση ατόμων στους ελεγχόμενους ή διαβαθμισμένους χώρους θα γίνεται σύμφωνα με τους προδιαγεγραμμένους κανονισμούς.

Στους χώρους που εγκαθίστανται εάν έχει γίνει σωστή μελέτη και εγκατάσταση αυξάνεται κατακόρυφα το επίπεδο ασφάλειας καθώς ανάλογα με τον τύπο μηχανήματος που θα χρησιμοποιηθεί δυσχεραίνεται η αποτρέπεται πλήρως η πρόσβαση στα άτομα που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

Λύσεις για κάθε απαίτηση     

Τα συστήματα τουρνικέ διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν τόσο τις λειτουργικές όσο και τις αισθητικές. Γενικά διατίθενται οι εξής τύποι:

Πρόκειται για τον πιο συνηθισμένο τύπο μηχανισμού τουρνιtripod-turnstileκέ. Εγκαθίσται σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους και είναι ιδανικός για την είσοδο κτηρίων, εργοστασίων, χώρων εκδηλώσεων κλπ.

Διασφαλίζει ότι κάθε φορά μόνο ένα άτομο εισέρχεται στον ελεγχόμενο χώρο και είναι ιδανικό για χώρους όπου διέρχεται μεγάλος αριθμός ατόμων (κυρίως εργαζομένων και επισκεπτών). Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό. Σε συνδυασμό με σύστημα ελέγχου πρόσβασης διασφαλίζει ότι στους ελεγχόμενους χώρους εισέρχονται μόνο τα άτομα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

Είναι μηχανισμοι τουρνικέ υψηλής ασφαλείας. Εγκαθίστανται κυρίωςfull-height σε εισόδους αθλητικών εγκαταστάσεων (κυρίως γήπεδα), σε εισόδους εργοστασίων, Λιμανιών, Στρατιωτικών εγκαταστάσεων, υψηλής ασφαλείας εργοτάξια κλπ. Σε συνδυασμό με σύστημα ελέγχου πρόσβασης διασφαλίζει απόλυτα ότι στους ελεγχόμενους χώρους εισέρχονται μόνο άτομα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

Υψηλής αισθητικής μηχανισμοί τουρνικέ κατάλληλοι για εγκατάσglass-wings-turnstileταση σε χώρους όπως Εισόδους κτηρίου γραφείων. Συνήθως χρησιμοποιείται σε χώρους που υπάρχει και reception ή security που ελέγχει την πρόσβαση των ατόμων καθώς με τον συγκεκριμένο τύπο μπορούν να εισέλθουν με κάθε άνοιγμα της γυάλινης επιφάνειας του μηχανισμού περισσότερα από ένα άτομα. Είναι επίσης κατάλληλοι για την πρόσβαση ΑμΕΑ.

Είναι υψηλής αξιοπιστίας και αισθητικής μηχανισμοί τουρνικέ κατSpeed-gatesάλληλοι για εγκατάσταση σε χώρους όπως οι είσοδοι κτηρίων γραφείων. Είναι ταχείας λειτουργίας επιτρέποντας την είσοδο δεκάδων ατόμων ανά λεπτό. Σε συνδυασμό με σύστημα ελέγχου πρόσβασης διασφαλίζει ότι στους ελεγχόμενους χώρους εισέρχονται μόνο τα άτομα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

Λύσεις από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων Τουρνικέ

Μέσω των συνεργασιών μας διαθέτουμε προιόντα και λύσεις κορυφαίων κατασκευαστών της διεθνούς αγοράς, όπως:

Gunnebo_Logo

Kaβa_Logo

Ozak_Logo

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας

Μπορούμε να καλύψουμε από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες ανάγκες για έλεγχο πρόσβασης με χρήση μηχανισμών τουρνικέ. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ανάγκη σας για λύσεις Ελέγχου πρόσβασης. Οι έμπειροι και άριστα καταρτισμένοι τεχνικοί μας θα έρθουν στο χώρο σας και θα καταγράψουν με προσοχή τις απαιτήσεις σας ώστε να σας δώσουμε την καταλληλότερη πρόταση για την κάλυψη των αναγκών σας.

Για μας κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Και δουλεύουμε με στόχο να δώσουμε σε κάθε πελάτη μας τη λύση που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του.