Καινοτόμες λύσεις ωρομέτρησης προσωπικού

Τα σύγχρονα συστήματα Καταγραφής & Ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού είναι εξαιρετικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που απασχολούν προσωπικό.

Εμείς στην Atermon Systems είμαστε ειδικοί στην Ωρομέτρηση. Από το 1996 έχουμε υλοποιήσει και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και να αναβαθμίζουμε περισσότερες από 2.500 εγκαταστάσεις Ωρομέτρησης προσωπικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα από κάθε κλάδο δραστηριότητας.

EasyTime™

Αξιόπιστο, σύγχρονο, πλήρες, οικονομικό και πολύ εύκολο στη χρήση – ένα πολύτιμο εργαλείο που βοηθά στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υπολογισμού της μισθοδοσίας

Time Manager™

Aπευθύνεται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, ανεξάρτητα από το τον κλάδο δραστηριοποιησής τους

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – ΕΡΓΑΝΗ

Οι λύσεις Ωρομέτρησης που προσφέρει η εταιρεία μας παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την κοινοποίηση της ώρας Έναρξης και της ώρας Λήξης Εργασίας για κάθε εργαζόμενο