Time Manager. Πλήρες & Εύχρηστο

4.1.2Το σύστημα Αtermon Time Manager απευθύνεται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα ανεξάρτητα από το τον κλάδο δραστηριοποιησής τους. Αξιόπιστο, σύγχρονο, πλήρες, οικονομικό και πολύ εύκολο στη χρήση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που βοηθά στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υπολογισμού της μισθοδοσίας ένω συγχρόνως συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού. Ηδη εκατοντάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα χρησιμοποιούν καθημερινά το Atermon Time Manager και απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.

Μερικές από τις δυνατότητες του συστήματος είναι:

 • Καταγράφει τις κινήσεις του προσωπικού (εισόδους – εξόδους) με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ρολογιού παρουσίας.
 • Παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας με Συστήματα Ελέγχου πρόσβασης (access control) ώστε να λαμβάνει τις κινήσεις Εισόδου – Εξόδου των εργαζομένων από επιλεγμένους αναγνώστες Ελέγχου πρόσβασης των συστημάτων access control. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού Access Control & Ωρομέτρησης σε μια ολοκληρωμένη λύση. Το σύστημα Ωρομέτρησης Atermon Time Manager επικοινωνεί αυτόματα με κορυφαία συστήματα Access Control όπως το σύστημα Prime Web Access της Γερμανικής εταιρείας Primion Technology A.G. , το σύστημα Rosslare Access της Ισραηλινής εταιρείας Rosslare Security. κ.α.
 • Υπολογίζει επακριβώς το χρόνο εργασίας κάθε εργαζομένου ημερησίως ή για κάποια επιλεγμένη χρονική περίοδο.
 • Παρακολουθεί εάν τηρήθηκε το προκαθορισμένο πρόγραμμα εργασίας οι βάρδιες κλπ.
 • Γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τους παρόντες στην εργασία εργαζομένους, τους απόντες καθώς και τους λόγους απουσίας τους (άδεια, ασθένεια, αδικαιολόγητες απουσίες, εκτός έδρας εργασία κλπ.).
 • Αναγνωρίζει και υπολογίζει την κανονική εργασία, υπερωρίες, νυχτερινή εργασία ή εργασία σε αργίες.
 • Παρέχει τη δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης μέσω δικτύου, πολλών εγκαταστάσεων γεωγραφικά διεσπαρμένων.
 • Εκτυπώνει αναλυτικές αναφορές ικανές να καλύψουν κάθε απάιτηση.
 • Επικοινωνεί με προγράμματα μισθοδοσίας ή HRMS ή ERP για την αποστολή δεδομένων προς επεξεργασία σε αυτά καθώς επίσης και με δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας όπως το Microsoft Excel.
 • Διαθέτει υποσύστημα δημουργίας στατιστικών με γραφικά και παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων της ωρομέτρησης με διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες της επιστήμης της Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
 • Διαθέτει module για διασύνδεση με κάμερες IP για την ταυτόχρονη καταγραφή εικόνας με κάθε καταγραφή κίνησης από τους εργαζόμενους ώστε να είναι δυνατός στη συνέχεια ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας μέσα από το πρόγραμμα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά χρήσιμη λειτουργία η οποία στην πράξη διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος καταγράφει μόνο τις δικές του κινήσεις Εισόδου-εξόδου στα ρολόγια παρουσίας και όχι και άλλων συναδέλφων του. Η λειτουργία αυτή είναι και η μόνη νόμιμη μέθοδος αποτροπής του φαινομένου αυτού σε χώρες (όπως η Ελλάδα) που δεν είναι επιτρεπτή από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η χρήση Βιομετρικών ρολογιών παρουσίας.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

 • Σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
 • Είναι πολύ εύκολη η εγκατάσταση και παραμετροποιησή του.
 • Δυνατότητα να καλύπτει απεριόριστο αριθμό εργαζομένων.
 • Δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
 • Διαθέτει διαβαθμισμένα passwords για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων χρηστών.
 • Ενσωματώνει εμπειρία και τεχνογνωσία πολλών ετών μέσα από εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς από κάθε κλάδο δραστηριότητας.
 • Συνεργάζεται με προγράμματα μισθοδοσίας ή HRMS.

Αρχεία που διαχειρίζεται η εφαρμογή:

 • Αρχείο εργαζομένων με λεπτομερή στοιχεία.
 • Αρχείο κινήσεων (καταγραφή κινήσεων εισόδου – εξόδου).
 • Αρχείο συμβάσεων και κανόνων ωρομέτρησης με λεπτομερή καταγραφή του τρόπου υπολογισμού και της κατανομής των δεδουλευμένων ωρών εργασίας κάθε εργαζομένου.
 • Αρχείο αδειών – απουσιών.
 • Αρχείο τμημάτων, ειδικοτήτων, ομάδων εργασίας κλπ.
 • Αρχείο αργιών.

Παράμετροι του προγράμματος:

 • Καταχώρηση ωραρίων εργασίας, βαρδιών.
 • Καταχώρηση αργιών.
 • Δυνατότητα εισαγωγής κινήσεων εισόδου –εξόδου από το πληκτρολόγιο.
 • Στρογγυλοποίηση ωροσημάνσεων.
 • Στρογγυλοποίηση ημερήσιου χρόνου εργασίας με παραμέτρους.
 • Καταχώρηση κριτηρίων για την κατανομή των δεδουλευμένων ωρών εργασίας στις κατηγορίες που προβλέπονται από την νομοθεσία (κανονική εργασία, υπερεργασία, υπερωρία, νυκτερινή εργασία, εργασία σε αργία).
 • Καταχώρηση ώρας έναρξης και λήξης νυκτερινού ωραρίου.

Μερικές Αναφορές που εκδίδει:

 • Κατάσταση ωροσημάνσεων ανά εργαζόμενο με διάφορα κριτήρια.
 • Κατάσταση απουσιών.
 • Κατάσταση παρόντων σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
 • Κατάσταση αδειούχων με τα αντίστοιχα αιτιολογικά.
 • Καθυστερημένες προσελεύσεις.
 • Πρόωρες αναχωρήσεις.
 • Αποκλίσεις των πραγματικών κινήσεων εισόδου – εξόδου από τα προγραμματισμένα ωράρια ή τις βάρδιες.
 • Καρτέλλα απασχόλησης εργαζομένου με ανάλυση των δεδουλευμένων ωρών εργασίας περιόδου σε κανονική εργασία, ιδιόρρυθμη υπερωρία, υπερωρία, νυκτερινή εργασία, εργασία σε αργία.
 • Καταστάσεις για Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Εξαγωγή αρχείου ASCII με διάφορα κριτήρια.
 • Δυνατότητα άμεσης αποστολής δεδομένων προς επεξεργασία στα πιό δημοφιλή προγράμματα μισθοδοσίας της αγοράς.

Επιπλέον Modules

 • Στατιστικά στοιχεία με διάφορα κριτήρια σε μορφή γραφημάτων.
 • Επεξεργασία των στοιχείων Ωρομέτρησης και αξιολόγηση σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες HR.
 • Ειδικά Interfaces για την επικοινωνία με τα πιο δημοφιλή συστήματα Μισθοδοσίας.
 • Διασύνδεση με κάμερες IP για την ταυτόχρονη καταγραφή εικόνας με κάθε καταγραφή κίνησης από τους εργαζομενους ώστε να είναι δυνατός στη συνέχεια ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας μέσα από το πρόγραμμα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά χρήσιμη λειτουργία η οποία στην πράξη διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος καταγράφει μόνο τις δικές του κινήσεις Εισόδου-εξόδου στα ρολόγια παρουσίας και όχι και άλλων συναδέλφων του. Η λειτουργία αυτή είναι και η μόνη νόμιμη μέθοδος αποτροπής του φαινομένου αυτού σε χώρες (όπως η Ελλάδα) που δεν είναι επιτρεπτή από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η χρήση Βιομετρικών ρολογιών παρουσίας.

To TimeManager™ αποτελείται από:

α. Το ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού το οποίο τοποθετείται στη θέση εισόδου-εξόδου του προσωπικού. Το ρολόι συνδέεται με Η/Υ για την μεταφορά των κινήσεων. β. Το λογισμικό ωρομέτρησης παρουσιών το οποίο εγκαθίσταται στον Η/Υ με τον οποίο είναι συνδεδεμένο το Ηλεκτρονικό Ρολόι. γ. Τις ταυτότητες (μαγνητικές κάρτες ή κάρτες proximity) με τις οποίες είναι εφοδιασμένοι όλοι οι εργαζόμενοι. Με τη βοήθεια των ταυτοτήτων αυτών γίνεται η αναγνώριση των εργαζομένων από το σύστημα. Το λογισμικό Atermon Time Manager αναλαμβάνει τις εξής εργασίες:

 1. Αντλεί τις κινήσεις (είσοδοι – έξοδοι) από τη μνήμη του ρολογιού και τις μεταφέρει στον Η/Υ.
 2. Ελέγχει τις κινήσεις και εάν εντοπίσει σφάλματα, δημιουργεί λίστα λαθών προτρέποντας το χρηστη να τα διορθώσει.
 3. Με τη βοήθεια διαφόρων παραμέτρων τους οποίους ο χρηστης μπορεί να επηρεάσει κανει υπολογισμούς και δίνει πλήθος πολύ χρήσιμων αναφορών στην οθόνη ή στον εκτυπωτή.
 4. Εχει τη δυνατότητα να εκδίδει στο τέλος κάθε μισθοδοτικής περιόδου (ή σε οποιαδήποτε επιθυμητή χρονική περίοδο) αρχείο για την μεταφορά των δεδομένων σε προγράμματα μισθοδοσίας ή σε άλλα δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας όπως το Microsoft Excel.
 5. Επικοινωνεί αυτόματα με το λογισμικό Μισθοδοσίας Atermon Payroll Manager.

Τα ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας τοποθετούνται στις θέσεις εισόδου – εξόδου του προσωπικού. Οι εργαζόμενοι κάθε φορά που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο εργασίας τοποθετούν την ταυτότητά τους (κάρτα ή μπρελόκ) στη θέση ανάγνωσης του ηλεκτρονικού ρολογιού. Με τον τρόπο αυτό καταγράφεται στη μνήμη του ρολογιού παρουσίας:

 • Ο κωδικός της ταυτότητας του εργαζομένου.
 • Η ημερομηνία και η ώρα που έγινε η κίνηση.
 • Ο χαρακτηρισμός της κίνησης (είσοδος ή έξοδος).

Σε κάθε καταχώρηση το ρολόι παρουσίας δίνει οπτικό και ηχητικό σήμα στον εργαζόμενο που εισέρχεται ή εξέρχεται. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας, μπορούν να αντληθούν ανά πάσα στιγμή από το λογισμικό ωρομέτρησης το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στον Η/Υ. Το λογισμικό επικοινωνίας φροντίζει για τη σωστή μεταφορά των δεδομένων και την καταχωρησή τους στο αρχείο κινήσεων. Το λογισμικό ωρομέτρησης επεξεργάζεται τα δεδομένα που αντλεί από τα ηλεκτρονικά ρολόγια και παρέχει ανά πάσα στιγμή πλήθος ενημερωτικών αναφορών που αφορούν την κίνηση του προσωπικού της επιχείρησης. Επίσης το λογισμικό είναι σε θέση να κάνει διάφορους υπολογισμούς και να μεταφέρει τα αποτελέσματα σε ειδικό αρχείο για να είναι δυνατή η χρησιμοποιησή τους από άλλες εφαρμογές (μισθοδοσίας, στατιστικές, κοστολόγησης, Ms Excel κλπ.) Ο Η/Υ με τον οποίο είναι συνδεδεμένα τα Ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας δεν δεσμεύεται για αποκλειστική χρήση, παρά μόνον όταν ο χρήστης τoυ προγράμματος Ωρομέτρησης εργάζεται στην εφαρμογή αυτή. Έτσι ο Η/Υ μπορεί να χρησιμοποιείται και για άλλες εργασίες λογιστηρίου, γραμματείας κλπ.

To Atermon Time Manager είναι εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο Για οποιαδήποτε επιχείρηση ή Οργανισμό του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα ανεξάρτητα από κλάδο δραστηριότητας ή το μέγεθος του. Ήδη το σύστημα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε εκατοντάδες επιχειρήσεις και Οργανισμούς από κάθε κλάδο δραστηριότητας όπως :

 • Βιομηχανίες
 • Βιοτεχνίες
 • Ξενοδοχεία
 • Νοσοκομεία
 • Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • Εκδοτικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης μέσων μαζικής επικοινωνίας
 • Επιχειρήσεις ψυχαγωγίας