ZKTeco access control. Σύχρονο και εξαιρετικά αξιόπιστο

ZKTecoTo σύστημα access control της εταιρείας ZKTeco είναι ένα σύχρονο και εξαιρετικά αξιόπιστο σύστημα access control.

Είναι εξαιρετικά αξιόπιστο και πολύ ευέλικτο. Μπορεί να εγκατασταθεί για να καλύψει τις ανάγκες ασφαλείας μιας μικρής  εγκατάστασης με λίγες πόρτες αλλά και μιας μεγάλης εγκατάστασης με πολλές δεκάδες ή εκατοντάδες σημεία ελέγχου όπως πόρτες, μπάρες οχημάτων, τουρνικέ κλπ.

Το λογισμικό του συστήματος επιτρέπει μέσω δικτύου την κεντρική διαχείριση πολλών γεωγραφικά διεσπαρμένων εγκαταστάσεων.

Το σύστημα access control της ZKTeco μπορεί να διασυνδεθεί με άλλα συστήματα ασφαλείας όπως:

 • Συστήματα συναγερμού
 • Συστήματα CCTV & IP Video
 • Συστήματα αναγνώρισης πινακίδας αυτοκινήτου
 • Συστήματα Τουρνικέ

Επίσης το σύστημα ZKTeco μπορεί να δώσει στοιχεία παρουσίας (κινήσεις Εισόδου – Εξόδου) στο λογισμικό Ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού Atermon Time Manager το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Atermon Systems δίνοντας τη δυνατότητα συνδυασμού Access Control & Ωρομέτρησης όπου αυτό απαιτείται με αυτόματο και απολύτως αξιόπιστο τρόπο.

Το λογισμικό του συστήματος Access Control ZKTeco λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Microsoft SQL Server.

Η Atermon Systems A.E. διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση συστημάτων access control της ZKTeco. Η Atermon έχει υλοποιήσει επιτυχώς πάρα πολλές απαιτητικές εγκαταστάσεις με το σύστημα ZKTeco. Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης διασύνδεσης με το ολοκληρωμένο σύστημα Ωρομέτρησης Atermon Time Manager το οποίο χρησιμοποιούν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις και Οργανισμοί.

Το σύστημα ZKTeco access control αποτελείται :

1. Από τους αναγνώστες Access Control. Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα αναγνωστών ικανή να καλύψει οποιεσδήποτε ανάγκες όπως:

 • Αναγνωστες RFID εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
 • Αναγνώστες με συνδυασμό RFID και πληκτρολογίου
 • Αναγνώστες βιομετρικοί δακτυλικού αποτυπώματος
 • Αναγνώστες αντιβανδαλιστικοί

2. Από τους ειδικούς ελεγκτές Access Control.
Οι Ελεγκτές του συστήματος access control ZKTeco είναι ολοκληρωμένες συσκευές ελέγχου οι οποίες αποτελούν τον ενδιάμεσο μεταξύ των αναγνωστών Access Control και του λογισμικού. Κάθε ελεγκτής ανάλογα με τον τύπο του ελέγχει από 2 έως 8 αναγνώστες Access Control. Σε κάθε ελεγκτή  μεταφέρεται αυτόματα από το λογισμικό οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα Access rights (δικαιώματα & περιορισμοί πρόσβασης) που αφορούν κάθε αναγνώστη Access Control τον οποίο ελέγχει.

Οι ελεγκτές είναι αυτόνομες δικτυακές μονάδες και φροντίζουν για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ακόμη και σε περίπτωσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει επικοινωνία με το λογισμικό του συστήματος.

3. Από το λογισμικότου συστήματος.

Το λογισμικό του συστήματος ZKTeco διαθέτει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες ενός σύγχρονου συστήματος access control. Σχεδιασμένo να καλυπτει τις ανάγκες εγκαταστάσεων κάθε είδους και μεγέθους διαθέτει μεγάλη ευελιξία, και πληθος παραμέτρων ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης.

Η κατασκευάστρια εταιρεία ZKTeco το εξελίσσει συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες. Επίσης είναι εξαιρετικά φιλικό στη χρήση.

Το λογισμικό του συστήματος Access Control ZKTeco λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Microsoft SQL Server.

Επίσης προσφέρεται από την Atermon Systems η δυνατότητα αυτόματης διασύνδεσης με το ολοκληρωμένο σύστημα Ωρομέτρησης Atermon Time Manager το οποίο χρησιμοποιούν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις και Οργανισμοί.

4. Από τις ταυτότητες proximity σε μορφή κάρτας ή μπρελόκ.

Οι αναγνωστες του συστήματος ZKTeco μπορούν να αναγνωρίσουν τους πιό δημοφιλείς τύπους ταυτοτήτων RFID proximity όπως 125 Khz και Mifare.

Το λογισμικό του συστήματος εγκαθίσταται σε ένα Server μαζί με όλα τα υπολοιπα εργαλεία λογισμικού που απαιτεί κάθε εγκατάσταση.

Οι αναγνώστες Access Control τοποθετούνται και συνδέονται με τις ηλεκτρικές κλειδαριές των θυρών που θα ελέγχουν. Οι αναγνώστες μπορούν επίσης να συνδεθουν απ΄ευθείας και με συστήματα Τουρνικέ (turnstiles), μπάρες ελέγχου πρόσβασης οχημάτων, πόρτες ασφαλείας κλπ. Στη συνέχεια συνδέονται καλωδιακά στους αντίστοιχους ελεγκτές.

Οι ελεγκτές συνδέονται με το λογισμικό του συστήματος μέσω δικτύου.

Η επόμενη φάση μετά την εγκατάσταση Hardware και του software είναι η καταχώρηση στο λογισμικό των στοιχείων του προσωπικού, η καταχώρηση των δικαιωμάτων και περιορισμών πρόσβασης για κάθε άτομο και για κάθε θύρα που ελέγεται από το σύστημα και η παραμετροποίηση του λογισμικού ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές το σύστημα είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος η πρόσβαση στους ελεγχόμενους χώρους μπορεί να γίνει μόνο με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί με τη χρήση του συστήματος ZKTeco access control.

Οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες για να εισέλθουν στους ελεγχόμενους χώρους θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις ειδικές ταυτότητες proximity (κάρτες ή μπρελόκ) μόνες τους ή σε συνδυασμό με χρήση πληκτρολογίου. Εάν η εγκατάσταση το απαιτεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της πρόσβασης και τα ειδικά βιομετρικά τερματικά τα οποία προσφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας σε ότι αφορά την ταυτοποίηση ατόμων.

Καθε προσπάθεια Εισόδου στους ελεγχόμενους από το σύστημα χώρους ελέγχεται αυτόματα από τον αντίστοιχο ελεγκτή. Εάν είναι επιτρεπτή η είσοδος στο άτομο που επιχειρεί την πρόσβαση τότε το σύστημα απελευθερώνει την αντίστοιχη πόρτα ή τουρνικέ επιτρέποντας την είσοδο ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται η κίνηση αυτή στην μνήμη του Ελεγκτή. Σε διαφορετική περίπτωση o αναγνώστης Access Control δίνει ηχητικό και οπτικό σήμα μη επιτρεπτής κίνησης, καταγράφεται η προσπάθεια εισόδου στη μνήμη του ελεγκτή, ενώ το σύστημα μπορεί να δώσει και μήνυμα συναγερμού με διάφορους τρόπους εάν έχει εκ των προτέρων προγραμματισθεί ωστε να λειτουργεί με τον τρόπο αυτό στις περιπτώσεις αυτές.

Το σύστημα access control ZKTeco μπορεί να συνδεθεί με συστήματα CCTV ώστε σε κάθε κίνηση να γίνεται ταυτόχρονα καταγραφή εικόνας ή video ανεβάζοντας κατακόρυφα το επίπεδο ασφάλειας της συνολικής λύσης.

Το σύστημα access control ZKTeco μπορεί να διασυνδεθεί με το σύστημα Ωρομέτρησης Παρουσιών προσωπικού Atermon Time Manager δίνοτας την δυνατότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος Access Control & Ωρομέτρησης όπου και όποτε αυτό απαιτηθεί.

To σύστημα access control ZKTeco είναι απαραίτητο οπουδήποτε υπάρχει η ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση. Μερικές κατηγορίες επιχειρήσεων & Οργανισμών που το χρειάζονται είναι οι κάτωθι:

 • Γραφεία επιχειρήσεων
 • Χώροι αρχείων
 • Computer rooms
 • Αποθήκες
 • Εργαστήρια
 • Τράπεζες
 • Νοσοκομεία
 • Αεροδρόμια
 • Πλοία
 • Λέσχες, club κλπ.
 • Στρατιωτικές εγκαταστάσεις