Καινοτόμες λύσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική. Ολες όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Και αυτό είναι το πολυτιμότερο στοιχείο που διαθέτουν. Οι ανθρωποί τους.

Επιχειρήσεις και Οργανισμοί που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά μια σειρά πολύπλοκων θεμάτων σχετικά με τη διαχείριση του Ανθρωπίνου Δυναμικού τους. Λειτουργικά θέματα ρουτίνας όπως είναι η ωρομέτρηση εργασίας και η έκδοση μισθοδοσίας αλλά και θέματα όπως η διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών, ο σχεδιασμός αμοιβών και παροχών, η αξιολόγηση της απόδοσης, η διαχείριση ταλέντων και πολλά άλλα.

Talentia HCM

Tο Talentia HCM αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις ευρύτερες ανάγκες σας σε λογισμικό Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου