Σύστημα διαχείρισης χώρου στάθμευσης/παρκινγκ - PDA με χρέωση

Το σύστημα διαχείρισης σταθμού αυτοκινήτων με PDA αποτελείται από συσκευές και εξοπλισμό που είναι σχεδιασμένος για την κάλυψη των αναγκών της επανδρωμένης εξυπηρέτησης του σταθμού αυτοκινήτων.

Η λειτουργία του συστήματος είναι σχεδιασμένη ώστε κάθε περιστασιακός ή μόνιμος πελάτης να μπορεί να εισέρθει στο σταθμό και να παραλάβει το εισιτήριο εισόδου από τον ταμία ή τον παρκαδόρο.

Το εισιτήριο θα περιλαμβάνει ένα barcode και τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία για την καταχώρηση – είσοδο του οχήματος στον σταθμό καθώς και στον φορολογικό μηχανισμό εισερχομένων – εξερχομένων οχημάτων.

Η παραparking-management-2λαβή του εισιτηρίου από τον οδηγό του οχήματος μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.

Από το ταμείο του σταθμού. Σε αυτή την περίπτωση ο οδηγός του οχήματος αφού παραδώσει το αυτοκίνητο, επισκέπτεται το ταμείο του σταθμού όπου ο ταμίας συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο λογισμικό και εκδίδει το εισιτήριο από τον θερμικό εκτυπωτη.

Από τον παρκαδόρο που παραλαμβάνει το όχημα. Σε αυτή την περίπτωση ο παρκαδόρος πρέπει να είναι εξοπλισμένος με το ειδικό φορητό τερματικό. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να εκδόσει εισιτήριο εισόδου στον πελάτη από όπου παραλάβει το όχημα, είτε αυτό είναι έντος του σταθμού ή ακόμα και εκτός στο δρόμο.

Επιτυγχάνουμε έτσι σημαντική μείωση του χρόνου παραλαβής του αυτοκινήτου, ταχύτατη εξυπηρέτηση του πελάτη και πλήρη μηχανοργάνωση του σταθμού από τον παρκαδόρο εάν είναι εξοπλισμένος με το ειδικό φορητό τερματικό.

Mobile-Ticket-MachinesΚαι στις δύο παραπάνω περιπτώσεις το όχημα θα καταχωρείται στην βάση δεδομένων και θα καταγράφεται στο βιβλίο στάθμευσης προκειμένου να τηρείται ο φορολογικός κώδικας για σταθμούς οχημάτων. Κατά την έξοδο του οχήματος ο πελάτης θα παραδίδει το εισιτήριο του στον ταμία και με την χρήση αναγνώστη barcode ή με την εισαγωγή των στοιχείων του οχήματος στο λογισμικό, θα μπορεί να διαβάσει – καταχωρήσει τα στοιχεία και να χρεώσει το αντίτιμο για την διάρκεια στάθμευσης.

Ο πελάτης με το που ολοκληρώνει την πληρωμή του, αυτόματα καταχωρείται στην βάση δεδομένων και στο βιβλίο στάθμευσης και λαμβάνει αθεώρητη απόδειξη πληρωμής.

Το λογισμικό που υποστηρίζει την παραπάνω εφαρμογή διαθέτει την δυνατότητα καταχώρησης μόνιμων πελατών, την δημιουργία στατιστικών στοιχείων, την κατάρτιση λεπτομερών τιμοκαταλόγων, την ένταξη των υπηρεσιών του πλυντηρίου κ.α.

Το τερματικό είναι μια φορητή αυτόνομη συσκευή η οποία περιλαμβάνει οθόνη, πληκτρολόγιο, εκτυπωτή, κάμερα αναγνώρισης πινακίδας, ασύρματη κάρτα δικτύου, λειτουργικό σύστημα Windows CE, λογισμικό στάθμευσης.

09_PDA_2

Τα στοιχεία που καταγράφονται από τον χειριστή μεταφέρονται και κατηγοριοποιούνται στην βάση δεδομένων προκειμένου να επεξεργαστούν και ενημερώσουν το βιβλίο στάθμευσης.

Το τερματικό έχει ενσωματωμένη κάμερα αναγνώρισης πινακίδας για την καταχώρηση των στοιχείων του εισερχόμενου οχήματος.

Ο χειριστής έχοντας το τερματικό ανά χείρας καταχωρεί την πινακίδα του οχήματος, και στην συνέχεια από τον ενσωματωμένο εκτυπωτή εκδίδει το εισιτήριο εισόδου.

Τα στοιχεία μεταφέρονται στην βάση δεδομένων και καταχωρούνται και ταυτόχρονα καταγράφεται – εκτυπώνεται στο βιβλίο στάθμευσης η κίνηση της εισόδου. Η όλη διαδικασία εισόδου διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα.