Καινοτόμες λύσεις συστημάτων στάθμευσης

Λύση στη στάθμευση, για κάθε ανάγκη

Τα συστήματα Διαχείρισης Χώρων Στάθμευσης είναι πλέον απαρραίτητα σε χώρους όπως parking πολυκαταστημάτων, επαγγελματικά parking, parking Ξενοδοχείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλπ.

Τα συστήματα Διαχείρισης χώρων στάθμευσης που διαθέτει η Atermon Systems είναι σύγχρονες, ολοκληρωμένες λύσεις για διαχείριση των χώρων στάθμευσης οχημάτων  ανεξαρτήτως μεγέθους και κατηγορίας (υπαίθριοι ή κλειστοί με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό). Το λογισμικό του συστήματος είναι στα Ελληνικά και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας όπου απαιτείται συμβατότητα.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τα συστήματα αυτά καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους: