Σύστημα διαχείρισης χώρου στάθμευσης/παρκινγκ - με χρέωση

Αποτέλεσμα πολύχρονης εμπειρίας στον τομέα των συστημάτων Parking είναι η διάθεση ενός πολύπλευρου συστήματος διαχείρισης χώρων στάθμευσης.

Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα αφορά χώρους στάθμευσης που έχουν χρέωση. Ο ιδιοκτήτης του χώρου στάθμευσης μπορεί να είναι σίγουρος ότι η επένδυσή του θα του αποδώσει το μέγιστο δυνατό.

Το σύστημα φέρει σήμανση CE και είναι πιστοποιημένο κατά:

EN 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011 EN 60950-22:2006 +A11:2008

Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη.

parking-managementΥπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης τεχνολογίας barcode, δυνατότητα προσαρμογής κάμερας αναγνώρισης πινακίδας, καταμέτρηση οχημάτων και προβολή των διαθέσιμων θέσεων σε φωτεινή πινακίδα τεχνολογίας LED, και άλλες επιλογές που μπορούν να προκύψουν από τις απαιτήσεις του πελάτη

Το προσφερόμενο σύστημα διαχείρισης σταθμού αυτοκινήτων αποτελείται από συσκευές και εξοπλισμό που είναι σχεδιασμένο για την κάλυψη των αναγκών της αυτοεξυπηρέτησης.

Η λειτουργία είναι σχεδιασμένη ώστε κάθε περιστασιακός ή μόνιμος χρήστης να
μπορεί να κατευθύνει ο ίδιος το όχημα του στην θέση στάθμευσης του Σταθμού Οχημάτων καθώς και να το περιλαμβάνει κατά την διαδικασία αναχώρησης.

Ο Εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την Λειτουργία και Διαχείριση του Σταθμού αφορά:

 • Μονάδες εισόδου έκδοσης εισιτηρίων και ανάγνωσης καρτών
 • Μονάδες εξόδου
 • Μπάρες εισόδου – εξόδου
 • Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής αριθμών κυκλοφορίας
 • Επαγωγικούς βρόγχους
 • Πινακίδες ένδειξης πληρότητας.
 • Αυτόματες μηχανές πληρωμής
 • Πληροφοριακές πινακίδες πληρότητας
 • Χειροκίνητo ταμείo
 • Ενδοεπικοινωνία με τις συσκευές εισόδου – εξόδου – αυτόματα ταμεία με το κέντρο ελέγχου
 • Κέντρο ελέγχου με τον απαραίτητο εξοπλισμό λογισμικό – συσκευές
 • Κάθε όχημα που εισέρχεται στο σταθμό εφοδιάζεται με το εισιτήριο εισόδου από τα τερματικά ελέγχου εισόδου. Κατά την έξοδο των οχημάτων οι κάτοχοι των οχημάτων είναι υποχρεωμένοι να επισκεφτούν τα σημεία αυτόματης πληρωμής του αντιτίμου στάθμευσης και στην συνέχεια να εξέλθουν από τον σταθμό μέσω των τερματικών ελέγχου εξόδου
 • Η αρχιτεκτονική του συστήματος στηρίζεται στην επικοινωνία μεταξύ των συσκευών με πρωτόκολλο Ethernet όπως απαιτούν οι νέες τάσεις τεχνολογίας. Αυτό δίνει στο σύστημα ευελιξία, σταθερότητα και μεγάλη ταχύτητα επεξεργασίας και αποτελέσματος προς τους χρήστες με την επιλογή διασύνδεσης και ενοποίησης πολλών χώρων στάθμευσης

Επιπλέον είναι δυνατή η απομακρυσμένη παρακολούθηση αλλά και η επέμβαση για επίλυση προβλημάτων μέσω WAN & VPN, ADSL ή dialup connection μέσο ISDN.

Το σύστημα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και λογισμικό που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία.