Λογισμικό μισθοδοσίας.
Υψηλή τεχνολογία και κορυφαία τεχνογνωσία.

Διαθέτουμε ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού μισθοδοσίας σχεδιασμένες για τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Οι λύσεις που διαθέτουμε έχουν αναπτυχθεί με σύγχρονα εργαλεία και εξελίσσονται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνονται πάντα άμεσα στις συχνές και συχνά πολύπλοκες αλλαγές της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.

Συνεργαζόμαστε με μια επιστημονική ομάδα κορυφαίων Εργατολόγων ώστε κάθε νομοθετική αλλαγή να ενσωματώνεται άμεσα και με τον καλύτερο λειτουργικό τρόπο στις λύσεις που διαθέτουμε.

Εύκολη εγκατάσταση και παραμετροποίηση

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην εύκολη και ταχύτατη εγκατάσταση των λύσεων που διαθέτουμε, την εύκολη παραμετροποίηση και την επίσης εύκολη, ταχύτατη και απολύτως ασφαλή αναβάθμιση του λογισμικού με τις τελευταίες εκδόσεις μέσω internet.

Υψηλός δείκτης απόδοσης επένδυσης.

Οι λύσεις μισθοδοσίας που διαθέτουμε προσφέρουν έναν εξαιρετικό δείκτη συνολικού κόστους προς απόδοση μέσα από την απαράμιλλη λειτουργικότητα τους, τη φιλικότητα και την αξιοπιστία τους.

Συνεργάζονται με το σύστημα Ωρομέτρησης Atermon Time Manager αλλά μπορούν να εισάγουν στοιχεία και από άλλα συστήματα ωρομέτρησης. Επίσης εξάγουν στοιχεία προς περαιτέρω επεξεργασία από άλλα συστήματα (ERP, HR κλπ.) ενώ συνεργάζονται και επικοινωνούν και με την ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού Talentia Human Capital Management που αποτελεί μια από τις πιo ολοκληρωμένες λύσεις Διαχείρισης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου της διεθνούς αγοράς και διατίθεται από την εταιρεία μας.

Αυτόνομη εγκατάσταση και λειτουργία ή στα πλαίσια λύσης HR και Security

Οι λύσεις που διαθέτουμε μπορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σαν αυτόνομα συστήματα υπολογισμού μισθοδοσίας ή στα πλαίσια της ολοκληρωμένης πλατφόρμας Atermon HR & Security συνεργαζόμενα με τα συστήματα:

 • Atermon Time Manager
 • Atermon Access Control & Security
 • Talentia HCM

Οι λύσεις μισθοδοσίας που διαθέτουμε συνεργάζονται με το σύστημα Ωρομέτρησης Atermon Time Manager αλλά μπορούν να εισάγουν στοιχεία και από άλλα συστήματα ωρομέτρησης. Επίσης εξάγουν στοιχεία προς περαιτέρω επεξεργασία από άλλα συστήματα (ERP, HR κλπ.) ενώ συνεργάζονται και επικοινωνούν και με την ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού TalentiaHuman Capital Management που αποτελεί μια από τις πιo ολοκληρωμένες λύσεις Διαχείρισης Ανθρωπίνου Κεφαλαίου της διεθνούς αγοράς και διατίθεται από την εταιρεία μας.

Οι λύσεις που προσφέρουμε διατίθενται σε τέσσερις βασικές εκδόσεις:

 • για μικρές επιχειρήσεις
 • για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις
 • για λογιστικά γραφεια
 • για οργανισμούς του Δημοσίου & Ο.Τ.Α.

Γενικά χαρακτηριστικά όλων των εκδόσεων:

 • Διαχείριση όλων των καθεστώτων (Μισθωτοί, Ημερομίσθιοι, Ωρομίσθιοι, Πλήρους ή μειωμένου Ωραρίου, Οικοδόμοι κοκ) με ή χωρίς Συλλογική Σύμβαση
 • Παραγωγή όλων των εντύπων συναλλαγής με τον Εργαζόμενο ή το Δημόσιο
 • Ολοκληρωμένη σειρά εκτυπώσεων για το Λογιστήριο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία κοκ.
 • Έτοιμες Στατιστικές αναφορές κόστους
 • Παρακολούθηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αυτόματη ενημέρωση μέσω Internet Services, αυτόματος υπολογισμός Αναδρομικών, πλήρης τήρηση και εκμετάλλευση της ιστορικότητας των δεδομένων
 • Ηλεκτρονικές υποβολές Ασφαλιστικών Εισφορών (ΑΠΔ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΥΕΚ,  κοκ)
 • Υπολογισμός Μικτών, Μηνιαίου και Ετήσιου Κόστους με βάση τα επιθυμητά Καθαρά
 • Import από Excel
 • Πληρωμές προσωπικού μέσω Τραπεζών – Web Banking
 • Γέφυρα με οποιοδήποτε Λογισμικό Οικονομικής Διαχείρισης
 • Ανάλυση Αμοιβών σε Κέντρα Κόστους – Γέφυρα με Αναλυτική Λογιστική
 • Διαχείριση Word Documents
 • Συνεργασία με το σύστημα Ωρομέτρησης Atermon Time Manager
 • Δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων από άλλα συστήματα Ωρομέτρησης
 • Δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων από συστήματα Access Control
 • Επικοινωνία με το σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού Talentia HCM
 • Ανάγνωση δεδομένων από σύστημα Access Control, έλεγχος και μεταφορά στην Μισθοδοσία
 • Βαρδιολόγιο εργασίας ανά Κατάστημα ή Βάρδια – Καταστάσεις ανά Επιθεώρηση
 • MIS – Report Generator σε βάθος πολλών Ετών
 • Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών Εισφορών – ΑΠΔ – Κατασκευαστικών Φάσεων – Οικοδομικών Έργων

Σε ποιες επιχειρήσεις και οργανισμούς απευθύνονται οι λύσεις μισθοδοσίας που διαθέτουμε:

 • Βιομηχανίες, βιοτεχνίες
 • Δημόσιοι οργανισμοί
 • Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκηση
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
 • Ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρείες
 • Τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες
 • Εκδοτικές επιχειρήσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Αλυσίδες καταστημάτων

Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες που αναπτύσσουν λογισμικό μισθοδοσίας στην Ελλάδα και μέσα από τις συνεργασίες αυτές είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την καταλληλότερη κάθε φορά λύση για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.

softone_corporate_logo_RGB