Η Atermon Systems αναβάθμισε έγκαιρα το λογισμικό των λύσεων Ωρομέτρησης που προσφέρει ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την κοινοποίηση της ώρας Έναρξης και της ώρας Λήξης Εργασίας για κάθε εργαζόμενο

Με τον νόμο 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας θεσμοθετήθηκαν το Ψηφιακό Ωράριο και η  Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Στόχος με την εφαρμογή τους είναι να διασφαλίζουν την εφαρμογή του ωραρίου εργασίας και τις υπερωρίες καθώς θα υπάρχει η υποχρέωση, σταδιακά, για όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, για την καθημερινή και άμεση, σε πραγματικό χρόνο, κοινοποίηση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ της ώρας Έναρξης και της ώρας Λήξης Εργασίας για κάθε εργαζόμενο.

Η Atermon Systems με εξειδικευμένη εμπειρία 27 ετών στα συστήματα ωρομέτρησης και έχοντας μια από τις μεγαλύτερες εγκατεστημένες βάσεις συστημάτων ωρομέτρησης σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου στην Ελλάδα υλοποίησε και ενσωμάτωσε τις νέες λειτουργίες στο λογισμικό της ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες απαιτήσεις αποστολής δεδομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι σύμβουλοι μας είναι σε θέση να ενημερώσουν τους υφιστάμενους πελάτες μας για τις απαιτούμενες  ενέργειες για τη διασύνδεση του συστήματος ωρομέτρησης με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ καθώς και κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις λύσεις μας ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί έγκαιρα στις νέες απαιτήσεις

ATERMON-ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΚΑΡΤΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ