ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΝΗ

Η Atermon Systems αναβάθμισε έγκαιρα το λογισμικό των λύσεων Ωρομέτρησης που προσφέρει ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την κοινοποίηση της ώρας Έναρξης και της ώρας Λήξης Εργασίας για κάθε εργαζόμενο