ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΝΗ

Η Atermon Systems αναβάθμισε έγκαιρα το λογισμικό των λύσεων Ωρομέτρησης που προσφέρει ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για την κοινοποίηση της ώρας Έναρξης και της ώρας Λήξης Εργασίας για κάθε εργαζόμενο

Σύστημα Διαχείρισης Χώρου Στάθμευσης/Παρκινγκ – με χρέωση

Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα αφορά χώρους στάθμευσης που έχουν χρέωση. Ο ιδιοκτήτης του χώρου στάθμευσης μπορεί να είναι σίγουρος ότι η επένδυσή του θα του αποδώσει το μέγιστο δυνατό

Σύστημα Διαχείρισης Χώρου Στάθμευσης/Παρκινγκ – PDA με χρέωση

Το σύστημα διαχείρισης σταθμού αυτοκινήτων με PDA αποτελείται από συσκευές και εξοπλισμό που είναι σχεδιασμένος για την κάλυψη των αναγκών της επανδρωμένης εξυπηρέτησης του σταθμού αυτοκινήτων