Σύστημα Διαχείρισης Χώρου Στάθμευσης/Παρκινγκ – με χρέωση

Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα αφορά χώρους στάθμευσης που έχουν χρέωση. Ο ιδιοκτήτης του χώρου στάθμευσης μπορεί να είναι σίγουρος ότι η επένδυσή του θα του αποδώσει το μέγιστο δυνατό

Σύστημα Διαχείρισης Χώρου Στάθμευσης/Παρκινγκ – PDA με χρέωση

Το σύστημα διαχείρισης σταθμού αυτοκινήτων με PDA αποτελείται από συσκευές και εξοπλισμό που είναι σχεδιασμένος για την κάλυψη των αναγκών της επανδρωμένης εξυπηρέτησης του σταθμού αυτοκινήτων